Allmanna villkor slide
Ett ögonblick - vi letar hotell till dig!
cd top arrow
print

Allmänna villkor

Faktura och resehandlingar
På den tillsända fakturan finns det en förkortad översikt av det som är inkluderat i den beställda vistelsen: antal personer, övernattningar, rum, mat och dryck. Dessa uppgifter har meddelats till hotellet innan ankomst.
En komplett översikt av det som ingår finns i den aktuella semesterplanen på ”Min Sida” på www.happydays.nu.
Vänligen kontrollera alla uppgifter innan ankomst.
Övriga avgifter skall betalas direkt på hotellet och eventuella prisinformationer i materialet från Happydays är endast vägledande.

Ankomst och avresa
Tidpunkter för ankomst och avresa på hotellet finns i den aktuella semesterplanen under ”Min Sida” på www.happydays.nu. Ankomst till destinationen senare än kl. 18.00 avtalas i förväg direkt med hotellet.
Om man uteblir från den första natten anses det som en annullering och Happydays förbehåller sig rätten till at annullera hela vistelsen.

Betalning
Beställningen är bindande så snart den är bekräftad av Happydays A/S.
Resan skall – tillsammans med expeditionsavgift och eventuellt tecknat avbeställningsskydd – betalas omgående vid beställningen.

Om det totala beloppet överstiger 4.000 SEK och det är mer än 60 dagar till ankomst, är det möjligt att välja betalning med handpenning på 20%. Betalning av restbeloppet på 80 % av vistelsens pris skall ske senast 45 dagar innan ankomst.

Särskilda betalningsvillkor kan förekomma för grupper (vid beställning av 10 rum eller flera), vilket avtalas i samband med beställningen.

Enligt dansk konsumentköplag gäller ångerrätten ej vid köp av resor och boende, till exempel hotellnätter.

Presentkort
OBS! Skall ha påskriften "Presentkort" (icke att förväxla med värdekort, värdebevis, presentbevis, rabattbevis e.d.). Presentkort utfärdade av Happydays A/S är giltiga i 3 år från utfärdandedatum – om inget annat har angetts på presentkortet. Undantag gäller presentkort på en specifik vistelse och/eller ett specifikt hotell. Denna typ av presentkort är giltiga så länge avtalet med hotellet ifråga gäller, samt så länge det finns lediga ankomster på det specifika vistelsepaketet som står angivet på presentkortet. Har avtalet med hotellet upphört - eller om alla ankomster är utsålda - konverteras presentkortet till ett vanligt presentkort, och detta är då gällande i 3 år från utfärdandedatumet av det ursprungliga presentkortet.

Presentkortet kan endast användas hos Happydays och gäller endast vid köp av Happydays egna reseprodukter. Vi reserverar oss för produktändringar, utsålda vistelser och tryckfel. Presentkortet kan ej lösas in mot kontanter.

Presentkortet har ett nummer, som är en personlig kod. Koden kan endast användas 1 gång. Det är mottagarens ansvar att förvara koden/numret på behörigt vis. Presentkortet skall förvaras som en värdehandling för att undvika missbruk.

Ändringsgaranti
Det är möjligt att ändra en fullt betald bokning fram till 30 dagar innan ankomstdatum, mot en avgift på 99 SEK (OBS: Gruppbokningar omfattas inte av garantin). Garantin träder först i kraft, när hela vistelsens pris är betald. Ändringar kan endast ske till annat ledigt datum och/eller valfritt hotell i Happydays produktsortiment.
Beloppet på en ny bokning skall motsvara eller överstiga den ändrade bokningen.
Eventuell prisdifferens i kundens favör utbetalas inte.

Avbeställning och återbetalning
OBS! Expeditionsavgift, ändringsavgift, handpenning och eventuellt avbeställningsskydd återbetalas ej.
Upp till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80 % av vistelsens pris.
Upp till 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50 % av vistelsens pris.
Upp till 14-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning senare än 14 dagar före ankomst utgår ingen återbetalning.

Vid avbeställning av en ändrad bokning kan man inte uppnå bättre avbeställningsvillkor än dem man hade på den ursprungliga bokningen.

Särskilda villkor för grupper (vid beställning av minimum 10 rum)
Upp till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80 % av vistelsens pris.
Upp till 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50 % av vistelsens pris.
Upp till 19-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning senare än 19 dagar före ankomst utgår ingen återbetalning.

Särskilda regler kan eventuellt gälla för de individuella hotellen vid gruppbokningar.
Grupper ska senast 19 dagar före ankomst sända en mail till Happydays med slutgiltig namnlista och rumsfördelningsplan samt information om förväntad ankomsttid till hotellet.

Avbeställningsskydd
Happydays förmedlar avbeställningsförsäkring via Gouda Rejseforsikring. Läs mer om täckning och villkor på produktarket för Gouda avbeställningsförsäkring här. Det är alltid den utförliga beskrivningen av täckningen på produktarket som är gällande för ett avbeställningsskydd genom Gouda.
Priset för ett avbeställningsskydd är 7 % av vistelsens pris och det skall tecknas i samband med bokningen av vistelsen.

Försäkring/Reseförsäkring
Happydays och hotellet/semesteranläggningen åtar sig inget ansvar för gästen under vistelsen, liksom det heller inte ingår någon försäkringstäckning för gästen eller gästens ägodelar.
Vi rekommenderar att man undersöker om den egna hemförsäkringen eventuellt täcker vid sjukdom och hemtransport under resor. Om så inte är fallet rekommenderar vi att teckna en reseförsäkring.

Husdjur
Hotellen har endast ett begränsat antal rum där hundar är tillåtna.
Därför är det endast tillåtet att ta med sig hund på hotellet, om informationen ges vid resebeställningen! Om man inte på förhand har informerat att husdjur medföljer, kan man riskera att bli avvisad vid ankomst eller tvingas betala en extra städavgift. Det är ej tillåtet att ha med husdjur i hotellets restaurang.
Medtar man hund skall man oftast betala en avgift direkt till hotellet.

Reklamation
Om det uppstår klagomål i förbindelse med vistelsen skall man strax kontakta hotellet, så att de har möjlighet att avhjälpa eventuella fel och brister direkt på plats. Om problemet fortfarande kvarstår skall man kontakta Happydays. Vi försöker avhjälpa problemet medan kunden är på plats. Om kunden väntar med att kontakta Happydays till efter hemkomsten, har vi ingen möjlighet att avhjälpa eventuella problem och kunden har som utgångspunkt inga krav på ersättning. Skriftligt klagomål kan skickas till Happydays, som vidaresänder klagomålet till hotellet/semesteranläggningen och anmodar om en skriftlig redovisning. Happydays skall ha mottagit det skriftliga klagomålet från kunden senast 14 dagar efter hemkomst från vistelsen.

Reseinformationer från UD
Vi rekommenderar att man följer Utrikesdepartementets reseinformationer per land som läggs upp fortlöpande på UDs hemsida: regeringen.se/uds-reseinformation/

Eftersom Happydays inte säljer paketresor, gäller specialregler för paketresor inte hos Happydays. Om resevägledningarna ändras hänvisar Happydays till ”Allmänna villkor för avbeställning och återbetalning”.

Force majeure
Happydays har inget ansvar för fel, ändringar och/eller inställningar på grund av force majeure eller force majeure-liknande händelser, det vill säga händelser som Happydays vid avtalets ingående inte hade möjlighet att förutse eller avvärja. Happydays åtar sig till exempel inte ansvar för väderförhållanden, naturkatastrofer, strejkar, epidemier, gränsstängningar eller liknande som bolaget inte har något inflytande på. Om en sådan situation skulle innebära att Happydays inte kan leverera den köpta produkten, kommer kunden att få möjlighet att välja en annan ankomstdag och/eller ändra sin vistelse till en annan destination i Happydays produktsortiment.

Prisändring
Under särskilda omständigheter – såsom oförutsedda ändringar av moms, skatter, avgifter, valutakurser och force majeure – förbehåller Happydays sig rätten till justering av priser.

Förbehåll
Happydays reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel.

Uppdaterat och gällande från 1/6 2022.
Happydays A/S
Nordvej 12
DK-9900 Frederikshavn

Så behandlar Happydays dina personliga upplysningar

Läs mer om avbeställningsförsäkring

FAQ – hitta svar på de vanligaste frågorna till Happydays
;